https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

אסיפה כללית, דיון בבקשות חברים והרצאה בנושא אקלים של אסף מיזן 17.6.2024

יום שני 17.6.2024 בין השעות 16:30-18:30. אסיפה כללית

 

אסיפה כללית, דיון בבקשות חברים והרצאה בנושא אקלים של אסף מיזן 17.6.2024
17יוני

יום שני 17.6.2024 בין השעות 16:30-18:30.

האגודה תקיים אסיפה כללית ובה יוצגו וידונו הנושאים הבאים:

 1. סיכום שנת 2023
 2. אישור דוחות כספיים
 3. דיון בנושא מתן חברות מסוג "אקטואר  מתמחה (A.IL.A.A) ASSOCIATE" לשלושה עמיתים שהיו בתקנון הישן בחברות מסוג "עמית מתמחה" (מצורף מסמך מפורט)
 4. חלוקת תעודות הסמכה
 5. הרצאה מקצועית בנושא אקלים מפי חברנו, אסף מיזן

המפגש יתקיים במרכז ההדרכה בחברת מגדל ואינו כרוך בתשלום, אך דורש הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל!

הדוח הכספי ישלח לעיון החברים, כשבוע לפני המפגש.

מה בתכנית:

ביום שני 17.6.2024

האגודה תקיים אסיפה כללית ובה יוצגו וידונו הנושאים הבאים:

 1. סיכום שנת 2023
 2. אישור דוחות כספיים
 3. דיון בנושא מתן חברות מסוג "אקטואר  מתמחה (A.IL.A.A) ASSOCIATE" לשלושה עמיתים שהיו בתקנון הישן בחברות מסוג "עמית מתמחה"
 4. חלוקת תעודות הסמכה
 5. הרצאה מקצועית בנושא אקלים מפי חברנו, אסף מיזן

המפגש יתקיים במרכז ההדרכה בחברת מגדל ואינו כרוך בתשלום, אך דורש הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל!

הדוח הכספי ישלח לעיון החברים, כשבוע לפני המפגש.

 • 16:30-17:00
  התכנסות
 • 17:00-17:30
  אישור דוחות כספיים לשנת 2023 וסיכום פעילות האגודה בשנת 2023
 • 18:00-18:45
  אסף מיזן, הרצאה בנושא אקלים
20240617 16:30 אסיפה כללית, דיון בבקשות חברים והרצאה בנושא אקלים של אסף מיזן 17.6.2024

איך להגיע:

מרכז הדרכה, מגדל חברה לביטוח היצירה 2 פתח תקווה

שלח לנו הודעה

  צור עימנו קשר : 072-2223510