https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

וְיוֹסִיפוּ לְּךָ שְׁנוֹת חַיִּים – סיכום עבודתה של הוועדה לחקר התמותה של אגודת האקטוארים בישראל (ע"ר)

לפני כשנה, האגודה הקימה וועדה לחקר תמותה.
במסגרת המפגשים של הוועדה, חברי הוועדה למדו מודלים ומחקרים מהעולם בתחום של שיפורים בשיעורי התמותה והגורמים המשפיעים ושמעו על הצרכים השונים של הגופים העוסקים בנושא בישראל.
הדו"ח יפורסם ויופץ בין חברי האגודה כשבוע לפני המפגש.
במפגש, ארבעה מחברי הוועדה יציגו מספר נושאים המקבלים ביטוי בדו"ח:
עמיר פלד, אקטואר ראשי ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
ד"ר יניב זקס, חוקר ויועץ
מוטי פרנקל, אקטואר ראשי של המוסד לביטוח לאומי
דב רפאל (יו"ר הוועדה), אקטואר יועץ