https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

כיצד לתכנן את הזמן נכון?

בבחינה של 3 שעות יש 180 דקות. לכן כל נקודה שווה 1.8 דקות זמן תשובה. לדוגמא בשאלה של 10 נקודות נדרש לכתוב את התשובה במקסימום 18 דקות ואז לעבור הלאה לשאלה הבאה. יש להקפיד להקצות לכל שאלה ותת סעיף בשאלה את הזמן על פי חישוב זה ולא לעבור אותו. הסטודנט חייב להיות קשוח עם עצמו ולעבור לסעיף/שאלה הבאה אם הזמן המוקצה עבר. במידה ויישאר זמן בסוף, ניתן לחזור אל הסעיפים שלא הושלמו. סעיף שלו יש 3 נקודות, צריך לתת לו תשובה קצרה יחסית ולא להיגרר לכתיבת שני עמודים.

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510