https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

הנחיות וטיפים כלליים

– יש לכתוב את הבחינה בצורה מסודרת וקריאה ואף להשאיר רווח בין נקודה לנקודה ובין שורה לשורה.

– אם רלוונטי ואפשרי, לכתוב את התשובה בנקודות בולט והסברים קצרים (bullet points)

– לא לכתוב הקדמות ותיאורים שאינם רלוונטיים או קשורים, יש לקפוץ ישר לכתיבת התשובה (כמובן לאחר תכנון כתיבתה)

– אין צורך להעתיק חלק מהשאלה בתשובה – בזבוז זמן שלא תורם לניקוד.

– לנסות להמעיט במילים ולהיות קצרים וברורים. ברברת של מילים מבזבזת זמן ולא עוזרת לצבירת נקודות זיכוי לציון.

– לנסות לתת דוגמאות על מנת להראות שמבינים את החומר.

– לנסות לבחון את השאלה מכיוונים שונים שהם רלוונטיים ולא רק כיוון אחד.

לציין את המובן מאליו, לעיתים קרובות הסטודנט לא רושם את המובן מאליו מכיוון שזה כביכול ברור. יש לשכנע את הבודק שאכן זה ברור לך.

– להסביר מדוע ולנמק – ולא לרשום רק "אופציה ב' נכונה"

– בשאלת חישוב –  אם לדעתך תוצאת החישוב נראית לא הגיונית, רשום זאת והסבר מה לדעתך יותר הגיוני וכיצד היית מחשב זאת.

– לסמן את מילות השאלה וההוראה בשאלה שסיימת כדי שלא תפספס שום שאלה/הוראה.

– לפני כתיבת תשובה יש לתכנן אותה, רשמו את כל הרעיונות שעולים לכם בראש מכל הכיוונים, סדרו אותם, מיינו אותם וסננו את הרלוונטיים לשאלה בלבד עם סדר הגיוני וברור על פי סדר חשיבות יורד. שיטה זו חוסכת זמן, למרות האמונה השגויה של הסטודנטים שהיא מבזבזת זמן – תשובה מתכוננת, מסודרת שזורמת באופן ענייני והגיוני נכתבת בצורה יותר מהירה, ומן הסתם תקבל ציון גבוה יותר מאשר תשובה שנכתבת "על הדרך" ותוך כדי כתיבה נזכרים בנקודות נוספות ששוכחים.

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510