https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

כיצד ללמוד למבחנים האקטואריים?

– יש ללמוד את החומר בצורה מלאה ומעמיקה. שינון "והקאת" החומר לא יתרמו למעבר הבחינה, זאת כיוון שהבחינות דורשות להבין את החומר וליישמו בבעיות שהסטודנט טרם נתקל בהן. – בעת תרגול בחינות, על הסטודנט להתעמק מדוע התשובות בדוח הבחינה הן כאלו ומדוע לא כללו דברים אחרים שאולי הסטודנט חשב עליהם. – מעבר ללמידה של החומר, יש ללמוד בצורה אקטיבית, כלומר, ענה/י לעצמך על שאלות כגון מדוע זה כך?, למה מתכוונים?, איך הדבר נעשה? ועוד… – הסילבוס של המקצוע הנלמד משמש כבסיס לשאלות בבחינות. לכן כל אחד חייב לדעת לענות על השאלות והמטרות הרשומות בסילבוס. – לפתור ולתרגל שאלות משנים קודמות וכן שאלות חזרה בחומר. – לקראת סוף תקופת הלימוד, כשבועיים לפני הבחינה, פתרו מספר מבחנים שלמים בתנאים של מבחן אמת ועל זמן מדוד. לא להסתכל בתשובות, חשבו שהתשובה ברורה וזה בדיוק מה שהיית רושם. תנו לחבר או לחבר מהעבודה לבדוק את המבחן שלכם, כך תוכלו לקבל אינדיקציה אמיתית אם אתם מוכנים לבחינה. בדיקה עצמית אינה מספקת, כיוון שאנו נוטים להיות סלחניים עם עצמנו ולתת לעצמנו ניקוד שלא מגיע לנו. – ניתן להיכנס לפורמים של סטודנטים באנגליה. – ניתן להירשם לסמינר ותרגול המועבר באינטרנט ע"י ActEd באנגליה. – לדבר עם חברים על משפטים לא ברורים בחומר. גם אם הם "קצת" לא ברורים שווה לנהל דיון, זה יכול לתרום הרבה להבנה של שני הצדדים.

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510