https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

הענקת תואר דוקטור לשם כבוד ע"י אוניברסיטת חיפה לפרופ סטיב הברמן

פרופ' סטיב הברמן, מגדולי חוקרי האקטואריה בעולם, יגיע לישראל לשם קבלת תואר דוקטורט כבוד מטעם אוניברסיטת חיפה.

מקצוע האקטואריה ואגודת האקטוארים בישראל חייבים את התודות לפרופסור הברמן על תמיכתו בלימודי האקטואריה וקידום המקצוע.
לאורך שנים רבות אנו ערים לגידול המשמעותי במספר לומדי האקטואריה וביסוס המקצוע בארץ .
פרופסור הברמן, היה ממקימי התוכנית ללימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה ובמשך שנים רבות שימש כאחראי על התוכנית מטעם האגודה והמכון הבריטי לאקטואריה.
בוגרי התוכנית ממלאים תפקידים בכירים בשוק הפנסיה, הביטוח והפיננסים בישראל.
במהלך ביקורו הוא יתן הרצאה בנושא:
מגמות אריכות ימים – מודלים וחיזוי