https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

רשימת יועצים

להלן חברי האגודה העוסקים במתן ייעוץ תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2018 יש למסור עדכונים או תוספות למשרד האגודה המידע נמסר ע"י האקטוארים ועל אחריותם בלבד, ואין לראות ברשימה זו המלצה מטעם האגודה     שם החבר: ישעיהו אורזיצר.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: ישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ תחומי עיסוק: דוחות אקטואריים בקרנות פנסיה, חישובי IFRS, חוות דעת אקטואריות בתחום הפנסיה, חוות דעת אקטואריות לבתי משפט, חישובי חבויות אקטואריות למסגרות אחרות כגון גופים עם חבות לפנסיה תקציבית. מספר טלפון במשרד:  03-6114139 מספר טלפון נייד:  054-7778567 מספר פקס: 03-5327566 כתובת דוא"ל: yeshor@012.net.il   שם החבר: גיורא אליגוןF.IL.A.A. שם חברת היעוץ: ג. אליגון בע"מ תחומי עיסוק: תחשיבים לצורך דוחות כספיים (הטבות עובדים, פקדונות דיירים), חוות דעת לבתי משפט (נזיקין, דיני עבודה, ביטוח) מספר טלפון במשרד: 03-6149500 מספר פקס: 03-6149510 כתובת דואר אלקטרוני: office@alyagon.com   שם החבר: ענת אלעד.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: ענת אלעד תחומי עיסוק: איזון משאבים, נזיקין, תקן 19 (זכויות עובדים) מספר טלפון במשרד: 077-3164374 מספר טלפון נייד: 054-6448518 מספר פקס: 09-7601281 כתובת דוא"ל:  anat@act-anat.co.il   שם החבר: דוד אנגל מאייר.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: פי.וי.אי. אקטואריה בע"מ תחומי עיסוק: חיים, בריאות, פנסיה, כללי מספר טלפון במשרד: 04-6600751 מספר טלפון נייד: 054-4699449 מספר פקס: 053-7940603 כתובת דוא"ל: david@pvi.co.il   שם החבר: יאיר באב"דF.IL.A.A. חברת ייעוץ: עצמאי תחומי העיסוק: בריאות, רשלנות רפואית, פנסיה, ביקורת אקטואריה, ביטוח חובה טלפון נייד: בישראל 0547-727-669, בארה"ב 310-431-6729 דוא"ל:ybabad@uic.edu         ybabad@ybmconsult.com,   שם החבר: אייל בוכבינדר.F.IL.A.A שם החברה: ACT2R תחומי עיסוק: חוות דעת אקטואריות בנושא קצבאות ביטוח לאומי, הפסדי שכר ופנסיה ואיזון משאבים. מספר טלפון: 054-7770980 טלפון נוסף: 054-7778105 מספר פקס: 03-9202004 כתובת מייל: bochbin@gmail.com   שם החבר: אופיר בן-דור.F.IL.A.A חברה: KPMG– סומך חייקין תחומי עיסוק: בריאות, חיים, רשלנות רפואית וביטוח כללי משרד: 03-6848527 סלולרי: 052-6827164 דוא"ל: obendor@kpmg.com   שם החבר: אבי בר-אורF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: בר-אור ושות', אקטוארים יועצים          תחומי עיסוק:  ייעוץ אקטוארי מספר טלפון במשרד: 03-6422180 מספר טלפון נייד: 050-5755864 מספר פקס: 153-3-6427896 כתובת דוא"ל: avibo@actuary.co.il   שם החבר: עמנואל ברזקF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: EY תחומי עיסוק: ביטוח אלמנטרי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות וסיעוד, פנסיה, IAS19, ניהול סיכונים מספר טלפון במשרד: 03-5680903 מספר טלפון נייד: 054-4736285 מספר פקס: 03-5620479 כתובת דוא"ל: emanuel.berzack@il.ey.com   שם החבר: יצחק בלאסF.IL.A.A. חברת ייעוץ: "ייעוץ לי בע"מ" תחומי עיסוק: ייעוץ פנסיוני, אקטוארי, כלכלי, ייעוץ בפירוק שיתוף (גירושין) ותביעות נזיקין. מספר טלפון במשרד:  03-6914611 מספר טלפון נייד: 050-4744874 מספר פקס: 03-6950127 כתובת מייל:  yblass@inter.net.il   שם החבר: מוריס ברנדמןF.IL.A.A.   שם חברת הייעוץ: Brandman ACS (ברנדמן שירותי יעוץ אקטוארי בע"מ) תחומי עיסוק: שירות אקטואריה ויעוץ למעסיקים לגבי הטבות לעובדים מספר טלפון במשרד: 03-6898100 מספר טלפון נייד:     054-4410110 מספר פקס: 03-6898101 כתובת דוא"ל: MauriceB@bacs.co.il   שם החבר: אלן דוביןF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ:אלן דובין פ.ס.א בע”מ תחומי עיסוק: חיים בריאות  פנסיה והטבות עובדים IFRS מספר טלפון במשרד: 02-6519034 מספר טלפון נייד: 052-2946464 כתובת דוא"ל:  Dubin@netvision.net   שם החבר: חן דולבF.IL.A.A. תחומי עיסוק: ביטוח חיים מספר טלפון נייד: 054-4538853 כתובת דוא"ל: cdolev@gmail.com   שם החבר :דוד הארטF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: Milliman תחומי עיסוק: ביטוח חיים, בריאות ופנסיה. מספר טלפון במשרד:  +972 3 750 2994 מספר טלפון נייד:  +972 50 661 3571 מספר פקס: – כתובת דוא"ל: David.Hart@milliman.com   שם החבר: יצחק הילמן F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: עצמאי תחומי עיסוק: פנסיה, IFRS, ביטוח סיעודי, ביטוח חיים, איזון משאבים, נזיקין מל"ל.  מספר טלפון נייד: 052-2862998 מספר פקס:02-6542056 כתובת דוא"ל: yitzhill@gmail.com   שם החבר: דויד הריסF.IL.A.A. חברה: KPMG– סומך חייקין תחומי עיסוק: חיים ובריאות משרד: 03-6848090 סלולרי: 052-4281424 דוא"ל: davidharris1@kpmg.com   שם החבר: דן הרשקוביץ.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: דן הרשקוביץ תחומי עיסוק: חוות דעת על זכויות עובדים לפי תקן אמריקאי ותקן 19IAS  מאזנים אקטואריים לקרנות פנסיה. מספר טלפון במשרד: 03-9505481 מספר טלפון נייד: 054-8053808 מספר פקס: 03-9505481 כתובת דוא"ל: danher@bezeqint.net   שם החבר: אליאור ויסברג.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ – אליאור ויסברג בע"מ תחומי עיסוק: ייעוץ אקטוארי לגופים ולפרטים, ייעוץ פנסיוני לגופים ולפרטים, IAS19, ייעוץ בנושא מערכות מיכון מסלקה פנסיונית, ייעוץ בנושא ממשק מעסיקים וממשק אחיד. מספר טלפון במשרד: 09-8626680 מספר טלפון נייד: 0522-579040 מספר פקס: 09-8626690 כתובת דוא"ל: elior@actuary-ifrs.com   שם החבר: לינה ויסברגF.IL.A.A. חברה: יעוץ לי בע"מ-שירותים פנסיוניים ואקטוארים יעוץ פנסיוני,אקטוארי וכלכלי, חו"ד לפרטים , בתי מישפט ומוסדות טל משרד: 03-6914611 טל  נוסף: 03-6423942 פקס: 03-6950127 דואר אלקטרוני: linaw@netvision.net.il   שם החבר: אלי מאיר.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: EY תחומי עיסוק: פנסיה, IAS19 מספר טלפון במשרד: 03-5639821 מספר טלפון נייד: 054-4736308 מספר פקס: 03-5620479 כתובת דוא"ל: eli.meir@il.ey.com   שם החבר: מלי (מזל) מרגליות .F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: מופת מוצרים פיננסיים בע"מ תחומי עיסוק: ייעוץ אקטוארי בהשקעות, פיתוח מוצרים פיננסיים ואיגוח (SECURITISATION). ניהול סיכונים פיננסיים וביטוחים: ORSA , ALM, LDI. מספר טלפון במשרד: 02-5330303 מספר טלפון נייד: 050-8582853 מספר פקס: 02-5337949 כתובת דוא"ל: mofe@mofet.info   שם החבר: מזרחי גיל .F.IL.A.A תחומי עיסוק: ייעוץ אקטוארי לחברות בכל התחומים (בביטוח כללי, בריאות ובביטוח חיים), ניהול סיכונים בתחום הסיכונים הפיננסיים והביטוחיים, ייעוץ ומתן חוות דעת בכל תחומי הביטוח. מספר טלפון במשרד: 073-7371910 מספר טלפון נייד: 050-6501910 מספר פקס: 04-8244851  כתובת דוא"ל:  gilmizrahi@013.net   שם החבר: אורית ניר.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: אורית ניר בע"מ תחומי עיסוק: יעוץ פנסיוני, ביצוע הערכות שווי וחוות דעת לבית משפט, הערכות שווי לפי IFRS , תקן 19. מספר טלפון במשרד: 03-5373795 מספר טלפון נייד: 050-5630300 מספר פקס: 03-5373798 כתובת דוא"ל:  oritnir@netvision.net.il   שם החבר: אלן פפרמן. F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: אלן פפרמן- שירותים אקטואריים בע"מ תחומי עיסוק: ייעוץ והערכות אקטואריות בתחומי הפנסיה והטבות עובד, ביטוח חיים, בריאות וסיעוד. מספר טלפון במשרד: 03-8070330 מספר טלפון נייד: 054-8150217 מספר פקס: 073-2465523 כתובת דוא"ל:  alanf@fefferman.co.il   שם החבר: סטוארט קוטס.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ:  סטוארט קוטס תחומי עיסוק: יועץ אקטוארי בטוח כללי מספר טלפון במשרד: 03-6410104 מספר טלפון נייד:  052-2924978 ,0525258426      כתובת דוא"ל: malcolm1@netvision.net.il   שם החבר: שחר רון.F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: רון שרותי אקטואריה בע"מ תחומי עיסוק: ביטוח אלמנטארי (פרמיות, רזרבות), ביטוח משנה (התאמה, חוזים), סולבנסי, רגולציה מספר טלפון במשרד: 03-6241060 מספר טלפון נייד:050-6818764 מספר פקס: 03-6242618 כותבת דוא"ל: ShacharR@ron-ai.com   שם החבר: דב רפאלF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: דב רפאל אקטואר יועץ בע"מ תחומי עיסוק: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, IAS19 מספר טלפון במשרד: 02-5861790 מספר טלפון נייד: 054-2144329 מספר פקס: 02-5713198 כתובת דוא"ל:  dovr@bezeqint.net   שם החבר: דניאל שרון F.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: Milliman תחומי עיסוק: ביטוח חיים, בריאות, אלמנטרי ופנסיה. מספר טלפון במשרד:  +972 3 750 2994 מספר טלפון נייד:  +972 50 203 6831 כתובת דוא"ל: Daniel.Sharon@milliman.com   שם החבר: גד שפיראF.IL.A.A. שם חברת הייעוץ: גד שפירא, אקטוארים כלכלנים בע"מ  www.actuarim.co.il תחומי עיסוק: תקן 19IAS למפעלים, איזון משאבים עקב הליך גירושין, חוות דעת לנתבעים ותובעים בתיקי נזקי גוף, היוון קצבאות ביטוח לאומי, חישוב הפסדי שכר, הפרשות לפנסיה ונלווים, הפסדי פנסיה, שנים אבודות, הערכות שווי עסקים וחברות, חישוב זכויות עובדים, בדיקות פנסיות וביטוח חיים. מספר טלפון במשרד: 03-5320708 מספר טלפון נייד: 050-7293113 מספר פקס: 03-5320531 כתובת דוא"ל:  CGADI@BEZEQINT.NET   שם החבר: דפנה קאופמן, F.IL.A.A שם חברת הייעוץ: דפנה קאופמן תחומי עיסוק: פנסיה, חיים, בריאות מספר טלפון נייד: 052-5714888 כתובת דוא"ל: daphnakaufman10@gmail.com  

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510