https://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover6-1.jpg

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (”האתר“) של אגודת האקטוארים בישראל (להלן ”האגודה“). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים במוצעים דרכו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (”תנאי השימוש“), ולהוראות נוספות של האגודה כמצוין באתר.
השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.
תנאים אלה מגדירים את היחסים בין האגודה וכל מי מטעמה, לבין כל אדם (”משתמש“ או ”אתה“) אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי האגודה באתר (”השירותים“). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות הכלולה בהם, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה.
האתר מספק מידע, חומר מקצועי ותכנים הקשורים בפעילויות האגודה, וכן מאפשר, באמצעות רישום לאזור האישי, רישום לכנסים וימי עיון של האגודה, עיון בתוצאות מבחנים וכדומה.

1. מידע כללי

1.1. האתר מאפשר לחברי האגודה כניסה לאזור אישי לצורך גישה נוחה לצפייה, מעקב וניהול של התקדמותם המקצועית, אלפון האקטוארים, ימי עיון, כנסים וכדומה. כמו כן, האתר כולל ממשקי שירות שונים הזמינים לחברי האגודה, כגון: עיון בתוצאות בחינות והרשמה למבחנים.
1.2. הכניסה לאזור האישי באתר נעשית באמצעות הרשאת גישה הכוללת שם משתמש וסיסמה הניתנים לכל משתמש באופן אישי. האגודה שומרת לעצמה את הזכות להשהות, לחסום או לבטל הרשאת גישה של משתמש שפעל בניגוד לתנאי השימוש או נהלי האגודה.
1.3. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בהרשאות הגישה של משתמש אחר כלשהו, ושלא להעביר או לשתף משתמשים אחרים בהרשאות הגישה שלך. הנך מתחייב לשמור על פרטי הרשאות הגישה שלך באופן סודי ומאובטח.

2. שימושים אסורים

2.1. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר ובשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב שלא:

2.1.1. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.
2.1.2. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
2.1.3. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או בכל זכות אחרת.
2.1.4. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.
2.1.5. להעלות לאתר תוכן כלשהו שהינו בלתי חוקי, פוגעני, אשר מפר זכויות של משתמש אחר או צד שלישי כלשהו, או תוכן שאינך מורשה להעלות או להעביר לאגודה.

3. קניין רוחני של האגודה

3.1. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות המופיעים באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיו"ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של האגודה.
3.2. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להוריד, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, ליצור מאגר מידע מהתכנים המופיעים באתר, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של האגודה, לרבות זכויות הקניין הרוחני של האגודה באתר ובתכנים המופיעים בו.

4. הגבלת אחריות

4.1. השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים לציבור דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
4.2. האגודה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, האגודה לא תהא אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

5. מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר האגודה, ולהימנע מלמסור לנו מידע אישי אודותיך.

  • אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי איתנו תלוי ברצונך והסכמתך.
  • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
  • זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך באגודה. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, בהתאם לחוק.
  • אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.
  • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: office@actuaries.org.il
  • שים לב, כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו, ואשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי האגודה ו/או מי מטעמה, והיא אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה, ככל שהוא מקשר, אינה מעידה על הסכמתה של האגודה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם, והשימוש בהם כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם.

5.1. המידע שאנו אוספים

5.1.1. על מנת ליצור קשר עם האגודה ובכדי לעשות שימוש בחלק משירותי האתר הנך נדרש להירשם לאתר ולאחר מכן להתחבר לאזור האישי. על מנת לעשות זאת עליך לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך המלא, מספר ת.ז., כתובת דואר האלקטרוני, מספר טלפון, סיסמא, תוכן פניות במלל חופשי ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה על מנת להתחבר לאזור האישי. במידה ואתה מעוניין להירשם לכנסים, ימי עיון ופעילויות אחרות המופיעות באתר, תתבקש לספק פרטים אישיים נוספים, כגון פרטי תשלום. שים לב כי מבלי למסור לאגודה את פרטי המידע הללו לא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המופיעים באתר וכי מידע זה נאסף על ידי האגודה.
5.1.2. לאגודה מאגר מידע רשום כדין במסגרתו ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול , תפעול האתר ומתן שירות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, עריכת סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה.
5.1.3. אנו עשויים לאסוף מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן האגודה עשויה לאסוף מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכדומה. האגודה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי.
5.1.4. כמו כן, במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת האגודה, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה.
5.1.5. אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.
5.1.6. אנו עשויים להשתמש בקובצי עוגיות (Cookie, קבצי טקסט קטנים שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ומאוחסנים בו) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. חלק מאותן עוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.
5.1.7. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את יצירת הקשר ו/או הרישום לאתר ו/או הרישום לרשימת הדיוור ו/או הרישום לכנסים ואירועים בשמו ועבורו בלבד.

5.2. שימושים שאנו עושים במידע

השימושים במידע שנאסף ייעשו רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות הבאות:
5.2.1. בהתאם לדרישתך ו/או הסכמתך, ולצורך שמירה על קשר איתך
5.2.2. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.
5.2.3. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
5.2.4. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
5.2.5. לצורכי מסירת מידע וביצוע רישום לפעילויות שונות המוצעות על ידי האגודה, כגון ימי עיון וכנסים.
5.2.6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיונך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, ככל שרלוונטי.
5.2.7. במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת האגודה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
5.2.8. כדי לקדם ולשפר את פעילויות ושירותי האגודה.
5.2.9. לכל מטרה אחרת הנדרשות או מותרת לפי דין או המפורטת במדיניות פרטיות זו.

5.3. מסירת המידע לצדדים שלישיים

מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים או חברי אגודה באופן אישי.
בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:
5.3.1. לשותפים שלנו ונותני שירותים אשר מסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים (לדוגמה, במידה ואנו מארגנים כנס יחד עם גורם נוסף אליו בחרת להירשם);
5.3.2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;
5.3.3. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או לאגודה;
5.3.4. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
5.3.5. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם האגודה.
5.3.6. במקרים בהם נדרשת מסירת מידע אודות הסמכה לרשות הרגולטורית הרלוונטית שבפיקוחה ההסמכה ניתנת.

5.4. זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע האישי אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, האגודה תאפשר לך, ככל שנשמר אודותיך מידע כאמור, לבקש לעיין במידע זה. באם הנך מעוניין בעיון במידע כאמור, תוכל לפנות לאגודה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן "התקנות") או בפנייה לכתובת הדוא"ל: office@actuaries.org.il.

5.5. זכות לתיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע. באם הנך מעוניין לעשות כן, תוכל לפנות לאגודה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות או בפנייה לכתובת הדוא"ל: office@actuaries.org.il. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את האגודה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

5.6. אבטחת מידע

האגודה מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהאגודה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והאגודה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

5.7. רשתות חברתיות

הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר כולל קישורים לעמודי האגודה ברשתות החברתיות. כל גלישה בעמודי האגודה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

5.8. שמירת מידע

אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה, ואנו נהיה רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

5.9. מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותיי

אתה רשאי לעיין במידע אישי הנאסף באגודה אודותיך. תוכל לעשות זאת באזור האישי באתר, או על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: office@actuaries.org.il
במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.

6. דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהאגודה, כגון רישום לניוזלטר באתר האגודה, נשלח אליך מידע ועדכונים הכוללים הצעות להשתתפות בכנסים, קורסים וימי עיון בתחום. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ"ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: office@actuaries.org.il

7. שונות

7.1. האגודה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאים אלו, או חלק מהן.
7.2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של האגודה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לאגודה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
7.3. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
7.4. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
7.5. האגודה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה office@actuaries.org.il
7.6. פניה אלינו
לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל office@actuaries.org.il

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510