תהליך ההכשרה

מערך ההכשרה בישראל מתואם עם מערך ההכשרה של אגודת האקטוארים הבריטית (The Institute and Faculty of Actuaries),  ובו ניתן דגש על שלושה מרכיבים עיקריים: בחינות, מקצועיות וניסיון מעשי בעבודה.

על מנת לקבל מעמד אקטואר מתמחה (Associate) יש צורך לעבור שני שלבים. על מנת לקבל מעמד אקטואר מלא (Fellow) יש צורך לעבור ארבעה שלבים.

1מעמד עמית לומד

זה המעמד של כל חברי אגודת האקטוארים (להלן: החבר) אשר נמצאים במהלך לימודיהם אשר עדיין לא עברו בהצלחה את כל סדרת הבחינות "עקרונות הליבה" (סדרת ה-Core Principles) ואת כל סדרת בחינות "הליבה המעשית" (Core Practices).

לפירוט על הבחינות לחצו כאן.

בנוסף, עדיין לא השלימו שנתיים של "ניסיון מקצועי ואישי" (Personal and Professional Development – PPD).

קרא עוד >>הצג פחות >>

2מעמד עמית מתמחה

במידה והחבר בעל מעמד עמית לומד עבר בהצלחה את מבחני עקרונות הליבה ואת כל סדרת "הליבה המעשית" וגם השלים שנתיים של "ניסיון מקצועי ואישי", החבר יהפוך לעמית מתמחה.

3מעמד חבר מלא

חבר בעל מעמד עמית מתמחה יהפוך להיות חבר מלא יש לעבור בהצלחה שתי בחינות מסדרת הבחינות "עקרונות המומחיות" (Specialist Principles) ובחינת אחת מסדרת הבחינות "מומחיות מתקדמת" (Specialist Advanced).

 לפירוט על הבחינות לחצו כאן.

ובנוסף, נדרשות שלוש שנים (במצטבר) של "ניסיון מקצועי ואישי" (Personal and Professional Development – PPD)

לפירוט על ההכשרה המקצועית הנדרשת לחצו כאן.

קרא עוד >>הצג פחות >>

4מעמד עמית נלווה

זכאים להגיש בקשות בכתב להצטרף לאגודה במעמד של "עמית נלווה"

  1. אדם המחזיק בתואר ו/או השכלה ו/או ידע ו/או ניסיון מעשי המקבילים, לפי שקול דעתו של הועד האגודה, בעל תואר דוקטור (Ph.D.) בתחום האקטואריה או תחום קרוב אליו, שבמחקריו תורם להעמקת הידע האקטוארי, ולפי שקול דעתו של הוועד
  2. חבר באגודה המשתייך בתאריך 1/1/2008 לקטגוריה של "עמית אקדמאי", יהיה במעמד של עמית נלווה (ללא צורך בהגשת בקשה).

שלח לנו הודעה

    צור עימנו קשר : 072-2223510