מה זה אקטואריה?

 • אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי ודאות.

  המקצוע מכיר היום בשלושה סוגים של אקטוארים, בהתאם להתמחותם העיקרית והם:

  • אקטואר ביטוח חיים -פנסיה ובריאות מתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לתמותה, נכות וסיכוני חיים אחרים.
  • אקטואר ביטוח כללי – המתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לביטוחי רכוש, חבויות וניהול סיכונים.
  • אקטואר פיננסי – המתמחה בעיקר בבעיות הכרוכות בתנאי השקעה עתידיים בעידן של אי ודאות.

  אקטוארים מועסקים בחברות ביטוח, שם הם אחראיים, בין השאר, לקביעת תעריפי הביטוח ועתודות הביטוח. בקרנות הפנסיה עוסקים אקטוארים בתכנון תנאי הפנסיה, קביעת עלותה ובהכנת המאזנים האקטואריים. בבנקים ובחברות פיננסיות אחרות מועסקים אקטואריים בניתוח וחיזוי מצבים כלכליים.

 • דוגמאות לתוצרי עבודה אקטוארית

  חישובי פרמיות ביטוח:

  • חישוב הפרמיה לביטוח אלמנטרי (כללי) – רכב, דירה.
  • חישוב הפרמיה לביטוח חיים ופנסיה.
  • חישוב הפרמיה לביטוח בריאות.

  חישובי הטבות:

  • חישוב הטבות פנסיוניות עתידיות.
  • חישוב הטבות של מעבידים כלפי עובדים.
  • חישוב קצבה חודשית בפרישה.

  חישובי עתודות/הפרשות:

  • עתודות כנגד התחייבויות למבוטחים.

  חישובי שווי תיקי ביטוח ()Embedded Value:

  • שווי כלכלי של תיקי הביטוח לצורך מיזוגים, רכישות או בקרה
 • הסטוריה על קצה המזלג

  מקצוע האקטואריה כשם שאנו מכירים כיום התחיל להתפתח במהלך המאה ה-17.
  בשנת 1662 סוחר בדים מלונדון בשם ג'ון גרנט (John Graunt) הראה שניתן לחזות בתבניות של אריכות ימים ותמותה לקבוצה מוגדרת של אנשים; באותה מאה לערך בשנת 1693 אדמונד האלי(Edmond Halley) הצליח למצוא שיטה לקישור טבלת התמותה שחישב לגודל הפרמיה שהמבוטח צריך לשלם בגיל מסוים.
  בשנת 1762 ג'יימס דודסון (James Dodson) הקים את Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorship הידוע כיום כ- Equitable Lifeזאת הייתה החברת הביטוח הראשונה שהתבססה על חישוב גובה הפרמיה בשיטות מדעיות (טבלאות תמותה וכו'). לאחר כמה שנים החברה עברה לניהולו של אדוארד ראו מורס(Edward Rowe Mores) ודרישתו הייתה שרק אקטואר יהיה מנהל החברה.
  מאז ועד היום מקצוע האקטואריה התפתח במקביל לתחום הביטוח, כיום אקטוארים מתעסקים בשלל מקצועות הביטוח כגון בריאות, אלמנטרי, פנסיוני ומאז התפתחות תחום המימון הם גם מתעסקים בהשקעות.

שלח לנו הודעה

  צור עימנו קשר : 072-2223510