בעלי תפקידים

 • דפנה קאופמן
  דפנה קאופמן
  נשיאת האגודה

ועד האגודה

 • עמיעד בן מאיר
  עמיעד בן מאיר
 • ענת קנטור
  ענת קנטור
 • לירון איצקוביץ
  לירון איצקוביץ
 • אורי שמר
  אורי שמר
 • ג'פרי כהן
  ג'פרי כהן
  חבר ועדת ביקורת

  ועדת ביקורת

  חבר הועדה - ג'פרי כהן

  תפקידי ועדת הביקורת הם לוודא שמוסדות האגודה מקיימים את תקנון האגודה ופועלים על פיו, לבקר את פעולותיו של הועד ולמסור לאסיפת החברים דו"ח על ביקורת זו. הביקורת תכלול בין היתר, בדיקת התנועות הכספיות של חשבונות האגודה. לצורך זה, תוקנה לוועדת הביקורת גישה מלאה לכל מסמכי האגודה.

   

 • סטיבן קוסטין
  סטיבן קוסטין
  חבר ועדת ביקורת

  ועדת ביקורת

  חבר הועדה - סטיבן קוסטין

  תפקידי ועדת הביקורת הם לוודא שמוסדות האגודה מקיימים את תקנון האגודה ופועלים על פיו, לבקר את פעולותיו של הועד ולמסור לאסיפת החברים דו"ח על ביקורת זו. הביקורת תכלול בין היתר, בדיקת התנועות הכספיות של חשבונות האגודה. לצורך זה, תוקנה לוועדת הביקורת גישה מלאה לכל מסמכי האגודה.

   

 • דב רפאל
  דב רפאל
  ראש ועדת אתיקה

  ועדת האתיקה

  ראש הועדה - דב רפאל

  א. יושב ראש ועדת האתיקה יהיה רק מי ששימש בעבר חבר ועד אגודה, אלא אם כן מדובר ב"תלונה חיצונית" ובמקרה זה ימונה יושב ראש זמני כמתואר בסעיף 16 ח' להלן.

  ב. תפקיד ועדת האתיקה הוא לדון ולהכריע בהליך המשמעתי, במקרה הצורך.

     תהליך משמעתי

  א. מי שחש נפגע מפעילות חבר באגודה רשאי לפנות לוועד.

  ב. הוועד ידון בעניינו של חבר בנסיבות הבאות, תוך 45 יום מהמועד בו נודע לו העניין:

   

  1. הוגשה קבילה נגד חבר על התנהגותו המקצועית ע"י חבר אחר.

   

  2. הוגשה קבילה נגד חבר על התנהגותו המקצועית ע"י אדם שאינו חבר באגודה, ו/או ע"י מוסד אחר ו/או ע"י המפקח על הביטוח.

   

  3. קיים חשש בעיני הוועד שחבר אינו ממלא אחר הוראות האגודה ו/או הפר את תקנות האגודה ו/או איננו ממלא את חובותיו כלפי האגודה ו/או גורם לפגיעה במעמדה של האגודה או בענייניה של האגודה.

   

  4. חבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה פלילית שיש בה קשר ישיר או עקיף לעבודתו כאקטואר.

   

  חברים נוספים בועדה
  אליאור וייסברג | אבי בר אור
 • לאורה גומז
  לאורה גומז
  יו"ר ועדת סטנדרטים

  ועדת סטנדרטים

  ראש הועדה - לאורה גומז

  לאור החשיבות הגדולה לכללי מקצוע על מנת לתת מסגרת מקצועית לעבודת האקטואר. בנוסף, חברות

  האגודה כחברה מלאה באיגוד האקטוארים הבינלאומי מחייב בפועל כל חבר אגודה לפעול על פי הכללים של האגודה הבינלאומית.

  ועד האגודה רואה כחלק מתפקידו להביא לתשומת לב החברים את מסגרת הכללים השונים על פיהם צריך האקטואר לעבוד. תפקיד הועדה "לפתח לגבש ולפרסם גילויי דעת, הנחיות וכללי מקצוע בצורה

  עצמאית ו/או ביחד עם ארגונים אחרים

  חברים נוספים בועדה
  אברהם לווינגליק | נעמה חשמונאי | שמואל יכמן | עמיעד בן מאיר | | רויטל פיצ'ון | אלן פפרמן | מלי מרגליות | דניאל ישראלי | קטי רזניק | דפנה קאופמן | אלכסיי טרקשינסקי
 • עופר ברנדט
  עופר ברנדט
  ראש ועדת הכשרה

  ועדת הכשרה

  ראש הועדה - עופר ברנדט

  וועדת הכשרה של אגודת האקטוארים הוקמה על מנת ליישם את  אחת ממטרותיה המרכזיות של אגודת האקטוארים שהיא "להגדיר, לקדם, לפתח ולשמר סטנדרטים גבוהים של הכשרה אקטוארית לחברי האגודה". על פי תקנון האגודה, וועדת ההכשרה אחראית על הפעלת מערך ההכשרה, על המבחנים ובדיקתם ועל פרסום הציונים.

  בוועדה, בראשותו של עופר ברנדט, מספר חברים – אסף מיזן, ענת אלעד ואלון תמיר (נציג הוועד). הוועדה עוסקת באופן שוטף בהכשרת אקטוארים, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר ובכפוף לעמידה בדרישות אגודת האקטוארים הבינ"ל (IAA), אשר האגודה הישראלית הינה חברה מלאה בה. לצורך כך, התקשרה האגודה הישראלית בהסכם הבנות עם המכון הבריטי לאקטואריה (IFoA) להקמת מערך מבחנים מוסדר שאותו עושים הסטודנטים של האגודה הישראליתעם. תכנית ההכשרה מעודכנת ומותאמת לדרישות המקצועיות ולסביבה הטכנולוגית העכשווית

  על בסיס הסדר המבחנים האמור בין האגודה הישראלית והמכון הבריטי, קיים הסכם הכרה הדדית בין שתי האגודות.

  תהליך ההכשרה נועד להכשיר אקטוארים במעמד "אקטואר מלא" (Fellow):

  הוא רלוונטי בעיקר לאקטוארים במעמד "סטודנט" ובמעמד "מתמחה" (Associate) וכולל 3 מרכיבים: בחינות, מקצועיות ונסיון מעשי בעבודה. שלושת המרכיבים הללו מוגדרים, מתופעלים ונבדקים ע"י הוועדה.

  חלקים מתהליך ההכשרה רלוונטיים גם לאקטוארים החברים באגודות אחרות, המבקשים להצטרף כחברים בסטטוסים השונים, באגודה הישראלית. מועמדותם והנדרש מהם לצורך השלמת התהליך נבחנים ע"י הוועדה לצורך המלצה בעניין לוועד האגודה.

  הכשרת אקטוארים היא אחת הפעילויות המרכזיות של האגודה. במסגרת פעילותם, חברי הוועדה בוחנים באופן שוטף את תכנית ההכשרה ואת הרלוונטיות שלה ומעדכנים את הידיעון לסטודנט בהתאם.

   

  חברים נוספים בועדה
  ד"ר ענת אלעד | דפנה קאופמן | עמנואל בכאש | קטי רזניק
 • יגאל ישראל
  יגאל ישראל
  ראש ועדת המדיה

  ועדת המדיה

  ראש הועדה - יגאל ישראל

  ועדת המדיה אחראית על בניית האתר, ניהולו ועדכון התוכן שבו.

  חברים נוספים בועדה
  יעקב מאוזר
 • שירן מאור אלקיים
  שירן מאור אלקיים
  ראש ועדת שיווק

  ועדת שיווק

  ראש הועדה - שירן מאור אלקיים
  חברים נוספים בועדה
  ניר הרמתי | דפנה קאופמן | קרן איל | אורנה ניסים | לירון איצקוביץ | אורי שמר
 • גיורא אליגון
  גיורא אליגון
  ראש ועדת קשרי חוץ

  ועדת קשרי חוץ

  ראש הועדה - גיורא אליגון
  חברים נוספים בועדה
  הלל דמלין | לורנס ברי | כפיר ממלידר | ארי הורוויץ | רמי כשריאל | טטיאנה פופקוב | ענבל עם שלם | יעקב מאוזר | ארנסט סגל
 • נציג האגודה במוסדות הבינלאומיים

  נציגי האגודה:

  אדוארד לווי

   

  סטיבן קוסטין

שלח לנו הודעה

  צור עימנו קשר : 072-2223510