שלח לנו הודעה

צור עימנו קשר : 072-2223510
http://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/03/cover11.jpg

70 שנה לאגודת האקטוארים

אגודת האקטוארים בישראל חוגגת השנה 70 שנה להיווסדה. ממספר בודד של אקטוארים בתחילת דרכה לפני 70 שנה, עומד היום מספר החברים על יותר מ 350 חברים וחברות. אגודת האקטוארים בישראל נצבת במרכז העשייה למתן גיבוי ותמיכה מקצועית להכשרתם של האקטוארים של העתיד, אשר ימשיכו לשרת נאמנה את תעשיית הביטוח, הפנסיה והפיננסים בישראל ולתמוך בניהול הסיכונים במוסדות אלו.

שינויים רגולטוריים בארץ ובעולם מציבים בפני התעשייה ובפני האקטוארים אתגרים חדשים עימם יש להתמודד בשנים הבאות. הכנס נערך בסיוע הנדיב של איגוד חברות הביטוח ובחסות מספר תאגידים מובילים.

Members of the Association and dear guests

The Israel Association of Actuaries is celebrating the 70th anniversary of its establishment.

From a small number of actuaries at its inception, the membership has grown to more than 350.

The Israel Association of Actuaries is at the forefront of giving professional and educational support to the

actuaries of the future, who will continue to faithfully serve the insurance, pension and financial industry in

Israel, and support risk management in these institutions.

Regulatory changes in Israel and abroad present new challenges to the industry and to the actuarial profession,

changes which we will have to cope with in the coming years.

The conference has been arranged with generous assistance from the Israel Insurance Association, and is

sponsored by a number of leading organizations.

Naama Hashmonai | President of the ILAA

To all participants in the 70th anniversary conference

It is a great pleasure to be in Israel for the 70th anniversary celebrations, and to open the conference.

The Israel Association of Actuaries has been instrumental in creating an environment of highly professional

actuarial work, and is well placed to further develop the profession in Israel into the future. I look forward to

learning more over the day.

Malcolm Campbell | President, International Actuarial Association

Dear participants

On behalf of the Institute and Faculty of Actuaries, I would like to congratulate the Israel Association of Actuaries

on your 70th anniversary. The IFoA deeply values its relationship with the Israel Association of Actuaries and as

such is delighted to be represented at this event. We look forward to seeing the Association continue to flourish

and grow in the years ahead.

Fiona Morrison | President, Institute and Faculty of Actuaries