שלח לנו הודעה

צור עימנו קשר : 072-2223510
http://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2018/04/cover2.jpg

בעלי תפקידים

 • דפנה קאופמן
  נשיאת האגודה

ועד האגודה

 • עמיעד בן מאיר
 • דניאל ישראלי
 • יעקב מאוזר
 • נעמה חשמונאי
 • ג'פרי כהן
  ועדת ביקורת

  ועדת ביקורת

  תפקידי ועדת הביקורת הם לוודא שמוסדות האגודה מקיימים את תקנון האגודה ופועלים על פיו, לבקר את פעולותיו של הועד ולמסור לאסיפת החברים דו"ח על ביקורת זו. הביקורת תכלול בין היתר, בדיקת התנועות הכספיות של חשבונות האגודה. לצורך זה, תוקנה לוועדת הביקורת גישה מלאה לכל מסמכי האגודה.

   

 • סטיבן קוסטין
  ועדת ביקורת

 • דב רפאל
  ועדת אתיקה

  ועדת האתיקה

  א. יושב ראש ועדת האתיקה יהיה רק מי ששימש בעבר חבר ועד אגודה, אלא אם כן מדובר ב"תלונה חיצונית" ובמקרה זה ימונה יושב ראש זמני כמתואר בסעיף 16 ח' להלן.

  ב. תפקיד ועדת האתיקה הוא לדון ולהכריע בהליך המשמעתי, במקרה הצורך.

     תהליך משמעתי

  א. מי שחש נפגע מפעילות חבר באגודה רשאי לפנות לוועד.

  ב. הוועד ידון בעניינו של חבר בנסיבות הבאות, תוך 45 יום מהמועד בו נודע לו העניין:

   

  1. הוגשה קבילה נגד חבר על התנהגותו המקצועית ע"י חבר אחר.

   

  2. הוגשה קבילה נגד חבר על התנהגותו המקצועית ע"י אדם שאינו חבר באגודה, ו/או ע"י מוסד אחר ו/או ע"י המפקח על הביטוח.

   

  3. קיים חשש בעיני הוועד שחבר אינו ממלא אחר הוראות האגודה ו/או הפר את תקנות האגודה ו/או איננו ממלא את חובותיו כלפי האגודה ו/או גורם לפגיעה במעמדה של האגודה או בענייניה של האגודה.

   

  4. חבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה פלילית שיש בה קשר ישיר או עקיף לעבודתו כאקטואר.

   

  חברים נוספים בועדה-
  אליאור וייסברג | אבי בר אור
 • אברהם לווינגליק
  יו"ר ועדת רזרבות ביטוח כללי ויו"ר ועדת סטנדרטים

  ועדת רזרבות ביטוח כללי + ועדת סטנדרטים

  לאור החשיבות הגדולה לכללי מקצוע על מנת לתת מסגרת מקצועית לעבודת האקטואר. בנוסף, חברות

  האגודה כחברה מלאה באיגוד האקטוארים הבינלאומי מחייב בפועל כל חבר אגודה לפעול על פי הכללים של האגודה הבינלאומית.

  ועד האגודה רואה כחלק מתפקידו להביא לתשומת לב החברים את מסגרת הכללים השונים על פיהם צריך האקטואר לעבוד. תפקיד הועדה "לפתח לגבש ולפרסם גילויי דעת, הנחיות וכללי מקצוע בצורה

  עצמאית ו/או ביחד עם ארגונים אחרים

  חברים נוספים בועדה-
  נעמה חשמונאי | שמואל יכמן | שמואל יכמן | עמיעד בן מאיר | לאורה גומז | רויטל פיצ'ון | אלן פפרמן | מלי מרגליות | דניאל ישראלי | אינה קוגן | קטי רזניק
 • דן בר און
  יו"ר ועדת תקן IFRS 17

  ועדת תקן IFRS 17

  יו”ר הועדה דן בר און

  במסגרת תקן ה- IFRS אשר פורסם לאחרונה, הקימה האגודה ועדה מקצועית בנושא.

  בראש הועדה עומד חבר האגודה, האקטואר דן בר-און.

  מטרת הועדה : לקיים דיונים מקצועיים בתקן ובסעיפיו השונים ובדרך יישומו בשוק הביטוח בישראל.

  חברים נוספים בועדה-
  עופר ברנדט | דניאל שרון | עמיעד בן מאיר | דיויד אנגלמאייר | ענת אלעד | טטיאנה פופקוב | רוני גינור | דבי פרקש | השי סומר | יעקב מאוזר | עמנואל ברזק | נעמה חשמונאי | הרי הורוויץ | אנה נחום
 • יעקב מאוזר
  אחראי ועדת המדיה

  ועדת המדיה

  ראש הועדה - יעקב מאוזר

  ועדת המדיה אחראית על בניית האתר, ניהולו ועדכון התוכן שבו.

  חברים נוספים בועדה -
  יגאל ישראל | אופיר בן דור | טטיאנה ספקטור | אלי דהן | רועי בן דוד | רגינה חייקין
 • עופר ברנדט
  ראש הועדה

  ועדת הכשרה

  ראש הועדה - עופר ברנדט

  וועדת הכשרה של אגודת האקטוארים הוקמה על מנת ליישם את  אחת ממטרותיה המרכזיות של אגודת האקטוארים שהיא "להגדיר, לקדם, לפתח ולשמר סטנדרטים גבוהים של הכשרה אקטוארית לחברי האגודה". על פי תקנון האגודה, וועדת ההכשרה אחראית על הפעלת מערך ההכשרה, על המבחנים ובדיקתם ועל פרסום הציונים.

  בוועדה, בראשותו של עופר ברנדט, מספר חברים – אסף מיזן, ענת אלעד ואלון תמיר (נציג הוועד). הוועדה עוסקת באופן שוטף בהכשרת אקטוארים, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר ובכפוף לעמידה בדרישות אגודת האקטוארים הבינ"ל (IAA), אשר האגודה הישראלית הינה חברה מלאה בה. לצורך כך, התקשרה האגודה הישראלית בהסכם הבנות עם המכון הבריטי לאקטואריה (IFoA) להקמת מערך מבחנים מוסדר שאותו עושים הסטודנטים של האגודה הישראליתעם. תכנית ההכשרה מעודכנת ומותאמת לדרישות המקצועיות ולסביבה הטכנולוגית העכשווית

  על בסיס הסדר המבחנים האמור בין האגודה הישראלית והמכון הבריטי, קיים הסכם הכרה הדדית בין שתי האגודות.

  תהליך ההכשרה נועד להכשיר אקטוארים במעמד "אקטואר מלא" (Fellow):

  הוא רלוונטי בעיקר לאקטוארים במעמד "סטודנט" ובמעמד "מתמחה" (Associate) וכולל 3 מרכיבים: בחינות, מקצועיות ונסיון מעשי בעבודה. שלושת המרכיבים הללו מוגדרים, מתופעלים ונבדקים ע"י הוועדה.

  חלקים מתהליך ההכשרה רלוונטיים גם לאקטוארים החברים באגודות אחרות, המבקשים להצטרף כחברים בסטטוסים השונים, באגודה הישראלית. מועמדותם והנדרש מהם לצורך השלמת התהליך נבחנים ע"י הוועדה לצורך המלצה בעניין לוועד האגודה.

  הכשרת אקטוארים היא אחת הפעילויות המרכזיות של האגודה. במסגרת פעילותם, חברי הוועדה בוחנים באופן שוטף את תכנית ההכשרה ואת הרלוונטיות שלה ומעדכנים את הידיעון לסטודנט בהתאם.

   

  חברים נוספים בועדה-
  דפנה קאופמן | עמנואל בכאש | קטי רזניק
 • ענת אלעד
  ועדת הכשרה

 • אסף מיזן
  ועדת הכשרה

 • אדוארד לווי
  נציג האגודה במוסדות הבינלאומיים

  האגודה במוסדות הבינלאומיים